مریم اسدی

دارم میام پیشت

دارم میام پیشت جاده چه همواره
هوا چقدر بوی عطر تو رو داره

جاده چه همواره هوا چقدر صافه
شب داره موهای سیاشو می‌بافه

مشاهده ادامه مطلب

چه حس خوبیه

چه حس خوبیه.. اینکه تو هستیُ
عاشق تر از خودم.. پیشم نشستیُ

عادت می دی منو.. به مهربونیات
تا من نفس نفس.. دیوونه شم برات

مشاهده ادامه مطلب