شاهین سادات ناصری

آسمان باران چشم زمین

باران

از چشم یا آسمان 
فرقی نمی‌کند 
باران که بر زمین افتاد 
دیگر باران نیست 

شاهین  سادات ناصری

برگ پاییز خزان عشق فصل

برگ سرخ

فصلی تازه در راه است
دست در دست هم
یک برگ سرخ
ورق می‌خورد

شاهین  سادات ناصری