سیامک عباسی

درد سیامک عباسی عاشقانه

دچار

به یادتم هنوزم، اگر چه زود رفتی
اگرچه بی‌تفاوت به هرچه بود رفتی

به یادتم هنوزم، اگر چه پر کشیدی
اگرچه تلخ اما به آرزوت رسیدی

مشاهده ادامه مطلب