• احسان خواجه امیری جدایی خاطره درد دوری عشق

  ای دوست کجایی؟

  من با همه‌ی درد جهان ساختم اما 
  با درد تو هر ثانیه در حال نبردم 
  تو دور شدی از من و با این همه یک عمر 
  من غیر تو حتا به کسی فکر نکردم 

  مشاهده ادامه مطلب

  حسرت داریوش رفتن چشم گریه

  چشم من

  چشم من! بیا منو یاری بکن 
  گونه‌هام خشکیده شد، کاری بکن! 
  غیر گریه مگه کاری می‌شه کرد؟ 
  کاری از ما نمیاد، زاری بکن! 

  مشاهده ادامه مطلب

 • تفاهم تفاوت عشق همسفر چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم

  بیا متفاوت باشیم

  همسفر! در این راه طولانی، که ما بی‌خبریم و چون باد می‌گذرد، بگذار خرده اختلاف‌هایمان باهم، باقی بماند. خواهش می‌کنم! مخواه که یکی شویم؛ مطلقاً یکی. مخواه که هرچه تو دوست داری، من همان را، به همان شدت دوست داشته باشم و هرچه من دوست دارم، به همان گونه، مورد دوست داشتن تو نیز باشد. 

  دوست داشتن روح عشق مجموعه آثار 13

  عشق و دوست داشتن

  دوست داشتن، عشق و اردات و ایمان دو روح آشنای خویشاوند است. دو انسانی که جز آن خمیره‌ی صمیمی و ناب و منزهی که منِ انسانی خالص هر کسی را می‌سازد، هیچ مصلحتی و ضرورتی آنان را به یکدیگر نمی‌پیوندد. 

 • آغوش جدایی عشق همسر

  بغلم کن عشق خوبم

  آن شب وقتی به خانه رسیدم دیدم همسرم مشغول آماده کردن شام است. دستش را گرفتم و گفتم “باید راجع به موضوعی باهات صحبت کنم”. او هم آرام نشست و منتظر شنیدن حرف‌های من شد. دوباره سایه رنجش و غم را در چشماش دیدم. اصلاً نمی‌دانستم چه طور باید به […]

  شهریار کوچولو

  شازده کوچولو – قسمت پایانی

  شش سال گذشته است و من هنوز بابت این قضیه جایی لب‌ترنکرده‌ام. دوستانم از این که مرا دوباره زنده می‌دیدند سخت شاد شدند. من غم‌زده بودم اما به آن‌ها می‌گفتم اثر خستگی است.